Vandkvalitet

Hårdhed

Vandets hårdhed ligger på ca. 13°dH
Dette betegnes som “temmelig hårdt”.

Kvalitet

Vandets kvalitet er meget høj, og  indholdet af skadelige stoffer ligger langt under de gældende grænseværdier.

Vandet undersøges med regelmæssige mellemrum på et godkendt laboratorium efter planer fastlagt af Jammerbugt Kommune.

Der tages prøver dels på værket – herunder også fra boringerne og dels hos udvalgte forbrugere.

Chloridazon, desphenyl

Resultatet af analysen for stoffet Chloridazon, desphenyl foreligger nu.  Det fremgår af analysen, at vandet har et mindre indhold af stoffet – dvs. ca. 1/6 del af grænseværdien. Selvom om indholdet således er langt under grænseværdien, vil vi fra vandværkets side fremover få taget prøver 2 gange årligt for at kunne vurdere udviklingen. Prøveresultaterne fremgår af  “Analyse 2 – Prøveresultater fra værket”.

Prøveresultater fra boringer

Analyse 1- august 2017

Analyse 2- august 2013

Analyse 3- august 2013

Prøveresultater fra værket

Analyse 1 – maj 2018

Analyse 2 – november 2017

Analyse 3 – november 2017

Analyse 4 – marts 2017

Analyse 5 – juni 2016

Prøveresultater fra forbruger

Analyse 1 – april 2018

Analyse 2 – november 2017

Analyse 3 – marts 2017

Analyse  4- september 2016

Analyse 5 – juni 2016

Flere anlyser

Hvis du gerne vil se flere analyseresulter – og måske også fra andre vandværker kan de findes her: