Vandkvalitet

Hårdhed

Vandets hårdhed ligger på ca. 13°dH
Dette betegnes som “temmelig hårdt”.

Kvalitet

Vandets kvalitet er meget høj, og  indholdet af skadelige stoffer ligger langt under de gældende grænseværdier.

Vandet undersøges med regelmæssige mellemrum på et godkendt laboratorium efter planer fastlagt af Jammerbugt Kommune.

Der tages prøver dels på værket – herunder også fra boringerne og dels hos udvalgte forbrugere.

Chloridazon, desphenyl

Der har i medierne været en del omtale af, at man på nogle vandværker har fundet rester af stoffet Chloridazon, desphenyl.

Det er derfor besluttet at få udført en særlig analyse for dette stof. Analysen foretages hurtigst muligt, og så snart der foreligger svar fra vort analyselaboratorium, vil det blive offentliggjort her.

Prøveresultater fra boringer

Analyse 1- august 2013

Analyse 2- august 2013

Prøveresultater fra værket

Analyse 1 – marts 2017

Analyse 2 – juni 2016

Analyse 3 – december 2015

Analyse 4- maj 2015

 

Prøveresultater fra forbruger

Analyse 1 – marts 2017

Analyse  2- september 2016

Analyse 3 – juni 2016

Analyse 4 – april 2016