Hjortdal Vandværk leverer vand til ca. 630 forbrugere primært i Hjortdal – Slettestrand området.
Forbrugerne består af såvel erhverv, helårsbeboelser som et stort antal sommerhuse.

Vandet har en meget høj kvalitet, og det årlige forbrug er ca. 87.000 m³.

Administration

Administration af afregninger varetages af Revikon i Thisted.
Opkrævninger udsendes 2 gange årligt – dels i februar og dels i august. Der er mulighed for at tilmelde opkrævningen til Betalingsservice, så betaling fremover sker rettidigt.

Afregning

Revikon I/S
Per Sørensen eller Trine Tousgaard Kragh
Tlf. 97 92 08 99 – Mail info@revikon.dk

Vandforsyning og drift

Hans Erik Henriksen
Tlf. 23 93 97 89 – Mail  info@hjortdalvand.dk

Udskiftning af vandmålere

Udskiftning af vandmålerne til type med fjernaflæsning er nu afsluttet. Udskiftningen er forløbet som planlagt. Alle – ca 630 – forbrugssteder har haft besøg af en VVS tekniker.

Aflæsning sker herefter af vandværket – dvs. der udsendes  ikke selvaflæsningskort.

Aflæsningen vil ske i perioden 2.  – 4. oktober. En bil vil køre rundt i området med pejleudstyr, der indsamler data fra vandmålerne.

Det antal kubikmetre, der aflæses, vil sammen med tallet fra de afmonterede målere være grundlaget for årsforbruget.