Hjortdal Vandværk leverer vand til ca. 630 forbrugere primært i Hjortdal – Slettestrand området.
Forbrugerne består af såvel erhverv, helårsbeboelser som et stort antal sommerhuse.

Vandet har en meget høj kvalitet, og det årlige forbrug er ca. 87.000 m³.

Administration

Administration af afregninger varetages af Revikon i Thisted.
Opkrævninger udsendes 2 gange årligt – dels i februar og dels i august. Der er mulighed for at tilmelde opkrævningen til Betalingsservice, så betaling fremover sker rettidigt.
Aflæsningskort til vandmåler fremsendes af Revikon med aflæsningsdato                                 den 30. september. Regnskabsåret følger dog kalenderåret.

Afregning

Revikon I/S
Per Sørensen eller Trine Tousgaard Kragh
Tlf. 97 92 08 99 – Mail info@revikon.dk

Vandforsyning og drift

Hans Erik Henriksen
Tlf. 23 93 97 89 – Mail  info@hjortdalvand.dk

Udskiftning af vandmålere

Vandværket går nu i gang med den planlagte udskiftning af vandmålere til målere med fjernaflæsning. Arbejdet vil løbe frem til starten af september. Langt de fleste af vore målere sidder i brønde, og udskiftningen her vil ske uden henvendelse til ejeren. Hvor måleren er placeret i huset, og der ikke træffes nogen hjemme, vil der blive lagt en seddel med kontakt nr. til VVS-montøren.
Udskiftningen vil starte i Slettestrand-området medio juni.