Hjortdal Vandværk leverer vand til ca. 640 forbrugere primært i Hjortdal – Slettestrand området.
Forbrugerne består af såvel erhverv, helårsbeboelser som et stort antal sommerhuse.

Vandet har en meget høj kvalitet, og det årlige forbrug er ca. 86.000 m³.

Administration

Administration af afregninger varetages af Revision Thy.
Opkrævninger udsendes 2 gange årligt – dels i februar og dels i august. Der er mulighed for at tilmelde opkrævningen til Betalingsservice, så betaling fremover sker rettidigt.

Afregning

Revision Thy
Per Sørensen
Tlf. 66 80 60 70 – Mail ps@revithy.com

Vandforsyning og drift

Hans Erik Henriksen
Tlf. 23 93 97 89 – Mail  info@hjortdalvand.dk