Vandkvalitet

Hårdhed

Vandets hårdhed ligger på ca. 12°dH
Dette betegnes som “temmelig hårdt”.

Kvalitet

Vandets kvalitet er meget høj, og  indholdet af skadelige stoffer ligger langt under de gældende grænseværdier.

Vandet undersøges med regelmæssige mellemrum på et godkendt laboratorium efter planer fastlagt af Jammerbugt Kommune.

Der tages prøver dels på værket – herunder også fra boringerne og dels hos udvalgte forbrugere.

Prøveresultater fra boringer

Analyse 1 – marts 2022 (boring DGU 24.0615)

Analyse 2 – marts 2022 (boring DGU 24.1086)

Analyse 3 – jan 2021 (boring DGU 24.1086)

Analyse 4 – jan 2021 (boring DGU 24.0615)

Analyse 5 – maj 2018 (boring DGU 24.1086)

Analyse 6 – maj 2018 (boring DGU 24.0615)

Prøveresultater fra værket

Analyse 1 – juli 2023

Analyse 2 – april 2022

Analyse 3 – jan 2022

Analyse 4 – jan 2021

Analyse 5 – maj 2020

Analyse 6 – juli 2019

Prøveresultater fra forbruger

Analyse 1 – januar 2024

Analyse 2 – oktober 2023

Analyse 3 – juli 2023

Analyse 4 – april 3 2023

Analyse 5 – april 2 2023

Analyse 6 – april 1 2023

Analyse 7 – januar 2023

Analyse 8- oktober 2022

Analyse 9- oktober 2022

Analyse 10- august 2022

Flere analyser

Hvis du gerne vil se flere analyseresultater – og måske også fra andre vandværker- kan de findes her: