Vandkvalitet

Hårdhed

Vandets hårdhed ligger på ca. 13°dH
Dette betegnes som “temmelig hårdt”.

Kvalitet

Vandets kvalitet er meget høj, og  indholdet af skadelige stoffer ligger langt under de gældende grænseværdier.

Vandet undersøges med regelmæssige mellemrum på et godkendt laboratorium efter planer fastlagt af Jammerbugt Kommune.

Der tages prøver dels på værket – herunder også fra boringerne og dels hos udvalgte forbrugere.

Prøveresultater fra boringer

Analyse 1 – maj 2018 (boring 2)

Analyse 2 – maj 2018 (boring 1)

Analyse 3 – august 2017 (boring 1)

Analyse 4 – august 2013 (boring 1)

Analyse 5 – august 2013 (boring 1)

Prøveresultater fra værket

Analyse 1 – maj 2018

Analyse 2 – november 2017

Analyse 3 – november 2017

Analyse 4 – marts 2017

Analyse 5 – juni 2016

Prøveresultater fra forbruger

Analyse 1 – januar 2019

Analyse 2 – september 2018-2

Analyse 3- september 2018

Analyse 4 – april 2018

Analyse 5 – november 2017

Flere anlyser

Hvis du gerne vil se flere analyseresulter – og måske også fra andre vandværker kan de findes her: