Vandkvalitet

Hårdhed

Vandets hårdhed ligger på ca. 13°dH
Dette betegnes som “temmelig hårdt”.

Kvalitet

Vandets kvalitet er meget høj, og  indholdet af skadelige stoffer ligger langt under de gældende grænseværdier.

Vandet undersøges med regelmæssige mellemrum på et godkendt laboratorium efter planer fastlagt af Jammerbugt Kommune.

Der tages prøver dels på værket – herunder også fra boringerne og dels hos udvalgte forbrugere.

Prøveresultater fra boringer

Analyse 1 – maj 2018 (boring 2)

Analyse 2 – maj 2018 (boring 1)

Analyse 3 – august 2017 (boring 1)

Analyse 4 – august 2013 (boring 1)

Analyse 5 – august 2013 (boring 1)

Prøveresultater fra værket

Analyse 1 – maj 2020

Analyse 2 – juli 2019

Analyse 3 – maj 2019

Analyse 4 – maj 2018

Analyse 5 – november 2017

Analyse 6 – november 2017

Prøveresultater fra forbruger

Analyse 1 – maj 2020

Analyse 2 – maj 2020

Analyse 3 – jan 2020

Analyse 4 – oktober 2019

Analyse 5 – marts 2019

Analyse 6 – januar 2019

Analyse 7 – september 2018

Flere analyser

Hvis du gerne vil se flere analyseresultater – og måske også fra andre vandværker kan de findes her: